top of page
  • PR

Naložbe za zeleno prihodnost

V podjetju Pišek & HSF Logistics si želimo, da postane zeleno gospodarstvo gonilna sila načina poslovanja, ki mu lahko sledijo zelena delovna mesta in zelene naložbe. Pandemija je ponudila ogromno možnosti za premišljen razvoj podjetij in prenovo gospodarnega ravnanja.


Rast blagovnega prometa in prevoza je pri nas že od osamosvojitve, tako v cestnem kot železniškem in pomorskem prometu, kljub vmesnim gospodarskim težavam recesije v Evropski uniji (EU), konstantna. Z okoljskega vidika je rast cestnega blagovnega tranzita skozi Slovenijo po podatkih ARSO (2021) zaradi onesnaževanja ozračja in prispevka tranzita k izpustom toplogrednih plinov zaskrbljujoča, česar se z odrtimi očmi zaveda tudi direktor podjetja Pišek & HSF Logistics, Peter Pišek.


»Skupaj z Volvom že od samega začetka orjemo ledino. Oni delajo dobre tovornjake, mi pa z njimi našim kupcem nudimo vrhunske storitve. Naše podjetje Pišek & HSF Logistics je v letu 2021 in v 2022 v vozni park vložilo od 5 do 6 mio evrov. 50 novih vozil na dizelski in 2 na plin, vsi z najnovejšo tehnologijo in z manjšim ogljičnim odtisom,« je ponosen ustanovitelj, lastnik in direktor Pišek.


Ne samo novi dve plinski tovorni vozli Volvo 460 LNG, temveč tudi ostala dizelska vozila v voznem parku se lahko s kakovostjo izpustov približajo tem na plinski pogon.


Ena najmodernejših hladilnic pri nas


Izpusti toplogrednih plinov (TGP) iz prometa so se v Sloveniji med leti 1986 - 2019 skoraj potrojili, v EU pa izpusti TGP iz prometa v povprečju presegajo gospodarsko rast. Glavni vir TGP je večinoma cestni promet, ki prispeva kar 99 % vseh izpustov TGP iz prometa.


Kljub temu, da se v zadnjih desetletjih izpusti glavnih onesnaževal zraka iz prometa zmanjšujejo, ostaja promet, še posebej cestni, eden najpomembnejših virov onesnaževal. Izpusti snovi iz prometa, ki povzročajo zakisanje, so se v obdobju 2000-2018 zmanjšali za 35 %. Ker se v podjetju zavedamo pomena okolja na naše zdravje in prihodnost, se na vsakem koraku trudimo zmanjšati vpliv na okolje in povečujemo skrb za ohranjanje zelene narave.


Poleg transportnih storitev nudimo tudi skladiščenje svežega, zamrznjenega in visečega blaga v svojih skladiščih v Celju in v skladiščih partnerjev v Nemčiji, Angliji, na Nizozemskem in Danskem. Naš distribucijski center, ki leži tik ob avtocesti na petem koridorju in ostali HSF centri na strateških lokacijah nudijo celoten sistem skladiščenja, pretovarjanja, management zalog, pakiranje in etiketiranje. Z obširnim programom moramo za ohranjanje narave in zmanjševanje ogljičnega odtisa ves čas vzdrževati tudi visoko kakovostno hladilnico, kjer imamo na voljo 800 paletnih mest za skladiščenje globoko zamrznjenega blaga po zagotovljenih standardih HAACP.


Hladilni sistem je namenjen za hlajenje skladiščnih prostorov na temperaturnem režimu -25/+0 °C in prostora za manipulacijo na režimu +2/+8 °C. Zamrznjena in sveža živila se skladiščijo v regalih, ki so zasnovani tako, da je maksimalno izkoriščena prostornina hladilnice. Večina hladilnic za zamrznjeno blago uporablja hladivo freon R404A, ki ima potencial globalnega segrevanja (GWP) 3922. Uredba 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih, katere cilj je varovanje okolja z zmanjšanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov, je s 1. 1. 2020 prepovedala uporabo hladiva za nove hladilne sisteme, ki vsebujejo hladiva HFC s potencialom globalnega segrevanja 2500 ali več. Kljub temu, da je še leta 2017 bila dovoljena izvedba hladilnice s tem hladivom, smo se v podjetju odločili za uporabo naravnega hladiva R744 (CO2), ki ima potencial globalnega segrevanja 1. Tako imajo v uporabi hladilnico s transkritičnim booster hladilnim sistemom in hladivom R744 (CO2), ki ima zelo dobre lastnosti koriščenja odpadne toplote.


Ponovna uporaba odpadne toplote

Hladilni sistem je zasnovan tako, da je regulacija hladilnega sistema izvedena z optimalnim izkoristkom glede na zunanje temperature, manjša pa je tudi letna poraba električne energije.


Podjetje Pišek & HSF Logistics je že od nekdaj odgovorno do okolja. Stremimo v zeleno prihodnost in doseganje čim manjšega izpust CO2 v naše okolje. Vizija podjetja je namreč širitev skladišča in postavitev dodatnih 2000 paletnih mest ter nakup var(č)nih tovornih vozil.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page